Vi använder cookies samt cookies från tredje part för att komma ihåg dina inställningar, för trafikmätning och för att visa målinriktade annonser.
Genom att klicka vidare på hemsidan accepterar du denna användning av cookies.
Du kan läsa mer om vår användning av cookies och hur du tar bort dem. Läs mer

Behöver du hjälp:
020 47 47 48

Inköpskorg

Vesterålens Naturprodukter AB köpvillkor

Vesterålens Naturprodukter säljer kosttillskott direkt hem till dig på prenumeration.

Prenumeration och köptrygghet

Vesterålens Naturprodukter AB ("VNP") säljer kosttillskott på prenumeration. Prenumerationerna är individanpassade och har ingen bindningstid eller uppsägningstid. Du kan när som helst pausa, ändra eller säga upp prenumerationen. Slå en signal till kundservice eller skicka en e-post till kundservice@vnp.se med ditt ärende och kundnummer, namn och adress så löser vi det.

Leverans

Vi sänder våra leveranser per post. Våra leveranser av kosttillskott innehåller dagsdoser för 44, 50 eller 60 dagar, beroende på produktens leveransintervall. Din beställning kommer hem i brevlådan inom två veckor efter att vi har mottagit din beställning. Försändelsen sänds som brev till din hemadress och är smal nog att passa i din brevlåda och i de flesta brevinkast. Faktura ligger med i försändelsen. Därefter mottar du en försändelse var åttonde vecka, förutsatt att du ej meddelar annat. Vid eventuell leveransförsening har du som kund all rätt att häva köpet utan kostnad, om du inte godkänner en ny föreslagen leveranstid. Vi levererar endast till adresser i Sverige.

Betalning

Alla priser är inkl. moms. Faktura sänds med din leverans och du har 25 dagar på dig att betala från fakturadatum. Förfallodatum är angivet på fakturans första sida.

Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift. Blir vi sedan tvungna att låta saken gå till inkasso kan även avgifter samt dröjsmålsränta tillkomma.

Porto

Porto ingår i alla vara abonnemang, men tillkommer med 29kr för singelköp under 500kr.

Att beställa online

Våra erbjudanden gäller endast personer över 18 år. Annars behöver man målsmans tillstånd för att beställa från oss. Kom ihåg att ange födelseår.

Ångerrätt

Du är skyddad av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela kundservice detta inom 14 dagar från den dag du mottar varan. Kundservice nås på nedan angivet telefonnummer, e-postadress och kontaktformulär. Ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, vilket kan skrivas ut och skickas per post till kundtjänst. Om du utövar din ångerrätt ska du senast inom 14 dagar skicka tillbaka obruten och felfri produkt till oss på adressen angiven på produktförpackningen. Återbetalning av det belopp som du har betalat kommer att ske inom 14 dagar från den dag kundservice tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts. Återbetalning kommer att ske till ditt bankkonto.
Utebliven betalning godtas inte som uppsägning.

Vesterålens Naturprodukter AB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Retur/Delretur

Du har rätt att returnera oöppnade produkter inom 14 dagar efter du mottagit dem. Ta gärna kontakt med kundservice innan du returnerar dem. Returadressen står på alla produktaskar. När vi får tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad, återinsättas det belopp du har betalat samt porto på ditt bankkonto. Om du har beställt flera varor än den du har returnerat betalar vi dock inte tillbaka porto (detta beror på att kostnaderna är samma oavsett hur många varor man har beställt).

Det är inte tillåtet att returnera varorna genom rekommenderat brev.

Reklamation

Vesterålens Naturprodukter AB följer gällande bestämmelser i konsumentköplagen (1990:932). Det innebär att du har rätt att reklamera en vara under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället och du meddelar oss detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande om reklamation ska skickas till kundservice via e-post eller kontaktformulär som anges nedan. Rätten till reklamation upphör enligt lag tre år efter att kunden har tagit emot varan eller då utgångsdatum har passerats. Om det blir en tvist som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. VitaeLab AB följer alltid deras rekommendationer.

Klagomål

Om du vill göra ett klagomål gällande ditt köp ska du kontakta kundservice. Om vi inte tillsammans kan hitta en lösning kan du ta hjälp av konsumentverket och deras oberoende vägledning.

Återbetalning

Om du häver köpet, har du rätt att återfå erlagd betalning inom 14 dagar från den dag vi mottog meddelandet. Om vi företar en omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation ska eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag vi mottog den reklamerade varan.

Personuppgifter

Vi behandlar alla kunders personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här eller kontakta kundservice.

Marknadsföring

Kunden godkänner att Vesterålens Naturproduker AB kan använda olika former av kommunikation till dig, bl.a. brev telefon, e-post och SMS för att informera om eller marknadsföra våra produkterbjudanden. Om du inte önskar att få erbjudanden från Vesterålens Naturproduker AB under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen har upphört, kan du tacka nej till detta genom att kontakta Kundservice.

Priser

Våra priser inkluderar moms och gäller tills ny prislista utkommer. För aktuella priser hänvisas till vår webbplats: www.vnp.se.

Villkorsändringar

Vesterålens Naturprodukter AB har rätt att ensidigt ändra prenumerationsvillkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig via sms, e-post, brev eller telefon utifrån de uppgifter som du lämnat vid tecknandet av prenumerationen. Om VitaeLab skulle göra väsentliga förändringar i villkoren har du som kund rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Övrigt

Vesterålens Nautprodukter AB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

Uppsägning och tvist

Om tvist föreligger mellan Vesterålens Naturprodukter AB och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall ska tvisten avgöras av allmän behörig domstol i Sverige.

Kundservice

Du når kundservice på telefon 020 - 47 47 48 måndag - fredag klockan 08:30 –16:30. Övriga tider tar talsvar hand om ditt samtal. Du kan skicka ett e-postmeddelande till kundservice@vnp.se. Kundservice har stor erfarenhet av våra produkter och kan därför lätt svara på frågor om dem och hur de fungerar för just dig och din situation. Kundservice kan också hjälpa dig att skräddarsy en prenumeration som passar för dig. Välkommen att ställa frågor, risa och rosa. Vi vill att du ska vara nöjd med oss och kosttillskotten!

PP-FRI-SWE-0138

Vesterålens Naturprodukter AB
Uddevallavägen 3C
452 31 Strömstad
Org.nr: 556504-1679

Telefon: 020 47 47 48
E-mail: kundservice@vnp.se


Öppet:: Måndag - Fredag 08:30 - 16:30

Copyright 2019 | Vesterålens Naturprodukter AB,  Uddevallavägen 3C, 452 31 Strömstad | Org. nr:: 556504-1679