Det har gjorts över 10 000 vetenskapliga studier på effekterna av omega-3. Majoriteten är positiva och visar på ett klart samband mellan intag av omega-3 och bibehållandet av god hjärt-, hjärn- och ögonhälsa.


Livsmedelsverket rekommenderar oss att äta fisk två till tre gånger i veckan, varav fet fisk som lax, öring, makrill eller sill minst en gång.

Omega-3