Fysisk aktivitet för en god hälsa
Fysisk aktivitet för en god hälsa
Ta en rask kvällspromenad, cykla till jobbet och ta trapporna istället för hissen! Regelbunden fysisk aktivitet med måttlig eller hög intensitet har nämligen stor betydelse för hälsan. ”Smygmotion” i vardagen kan vara ett enkelt sätt att öka aktivitetsnivån på.

Fysisk aktivitet för en god...

Fysisk aktivitet för en god hälsa


Ta en rask kvällspromenad, cykla till jobbet och ta trapporna istället för hissen! Regelbunden fysisk aktivitet med måttlig eller hög intensitet har nämligen stor betydelse för hälsan. ”Smygmotion” i vardagen kan vara ett enkelt sätt att öka aktivitetsnivån på.


Fysisk aktivitet för en god hälsa

Fysisk aktivitet för en god hälsa

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla vuxna från 18 år och uppåt skall utöva minst 150 minuter måttlig fysisk aktivitet eller 75 minuter med hög intensitet i veckan. Ökar du tiden får du bättre resultat – lite är bra, men mer är bättre!

Dessa rekommendationer är baserade på en klar och stark koppling mellan regelbunden fysisk aktivitet och en god hälsa. Personer som är fysiskt aktiva är mindre sjuka än de som inte är aktiva.


Få större hälsofördelar

En ökning av aktivitetsnivån i form av ökad intensitet eller varaktighet kommer att ge ännu större hälsofördelar. Vuxna och äldre som utövar upptill 300 minuter med måttlig fysisk aktivitet i veckan, eller utför upptill 150 minuter med hög intensitet, eller en motsvarande kombination av måttlig och hög intensitet, får större hälsofördelar.

Du bör göra övningar som ökar muskelstyrkan till stora muskelgrupper två eller flera gånger i veckan. Äldre personer med nedsatt rörlighet och personer som har nedsatt balans rekommenderas dessutom att göra balansövningar och styrketräning tre eller flera dagar i veckan för att stärka balansen och reducera risken för fall.


Aktivt liv för alla

Det är inte bara vuxna som bör ha ett aktivt liv. Lek och fysisk aktivitet upptill 60 minuter varje dag ger mer kraftfulla och friska barn! Minst tre gånger i veckan bör barn utföra aktiviteter med hög intensitet som ger en ökad muskelstyrka och stärker skelettet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att långvarigt stillasittande bör undvikas så mycket som möjligt. Regelbundna korta pauser (bensträckare) med någon form av muskelaktivitet rekommenderas. Långvarigt stillasittande bör ersättas med mer rörliga perioder och då med någon lätt aktivitet.


”Smygmotion”

Men hur skall jag klara av att nå rekommendationerna undrar många? Det är viktigt att tänka igenom hur du kan nå målet med att bli mer aktiv. Men det kan krävas en liten omställning i tankesättet.

Smygmotion i vardagen kan vara ett klokt beslut. Gå till butiken eller shoppingcentret – och öka då gärna hastigheten, minska tiden framför PC, TV osv, stå och gå när du pratar i telefonen, gå eller cykla till jobbet och gå en promenad när du har lunch eller behöver tänka kreativt. Trädgårdsarbete, hushållsarbete och snöskottning är också bra smygmotion.

Lägg också gärna in regelmässiga aktiviteter som en rask kvällspromenad, en cykeltur eller en joggingtur i skogen. Eller varför inte gå och simma medans barnen har simträning. Dans, skidåkning och styrketräning är andra populära aktiviteter.


Källor: Helsedirektoratet, matportalen, FolkhälsomyndighetenRef. PP-BIF-SWE-0018