Två som tränar
Hälsosamma vänner ger en mer hälsosam livsstil
Har du hälsomedvetna vänner? Då är chansen större att även du kommer hålla dig i form visar forskning.

Hälsosamma vänner ger en...

Hälsosamma vänner ger en mer hälsosam livsstil


Har du hälsomedvetna vänner? Då är chansen större att även du kommer hålla dig i form visar forskning.


Två som tränar

Hälsoproblem är ofta nära kopplat till våra levnadsvanor. Globala bedömningar antyder att 60 procent av världens befolkning är utsatt för ökade hälsorisker till följd av inaktivitet, skriver Norska Helsedirektoratet.

Vår livsstil påverkas i sin tur av sociala normer och förväntningar från miljön runt omkring oss – den påverkas dessutom av vår levnadsstandard och socioekonomiska status. Många av oss har kanske känt att det är lättare att komma igång med träningen när vi har någon att göra det tillsammans med.

Nu visar forskning att det även är större chans att du håller dig i form om dina vänner också gör det.


Högre aktivitetsnivå

En australiensk studie från Deakin University i Australia, där 3610 kvinnor deltog, visade att både fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor är starkt påverkade av sociala normer.

En annan studie från University of Bristol, där det genomfördes noggranna mätningar av fysiskt aktivitet hos 986 barn samt identifiering av deras vänner, visade att både flickor och pojkar som deltar i regelbunden fysisk aktivitet med sina närmaste vänner uppnår en hög nivå av fysisk aktivitet.

Om ”alla andra” du känner tränar, är det alltså större sannolikhet att även du kommer att göra det.


Hälsofördelar

Enligt Folkhälsomyndigheten ger fysisk aktivitet hälsofördelar genom hela livet. Det lägger grunden för en hälsosam utveckling hos barn och unga, det reducerar viktuppgång mitt i livet och är viktigt för en sund ålderdom. Det bibehåller och förbättrar livskvalitet och ökar självständigheten för denna åldersgrupp.

All aktivitet är positiv. Vardagsaktiviteter som bland annat hus- och trädgårdsarbete, ta trapporna, aktiv trasport och regelbundna pauser under skol- eller arbetsdagen är viktigt för att minska stillasittandet och öka aktivitetsnivån.

Vuxna eller andra som i utgångspunkten är lite fysiskt aktiva kommer att få betydliga hälsofördelar av att utöva fysisk aktivitet av måttlig till hög intensitet i omkring 30 minuter dagligen.

Källor: Science Daily, Helsedirektoratet, FolkhälsomyndighetenRef. PP-BIF-SWE-0038