Det har gjorts över 10 000 vetenskapliga studier på effekterna av omega-3. Majoriteten är positiva och visar på ett klart samband mellan intag av omega-3 och bibehållandet av god hjärt-, hjärn- och ögonhälsa.


Svenska Livsmedelsverket rekommenderar oss att äta fisk 2-3 gånger i veckan, varav fet fisk minst en gång. Till fet fisk räknas lax, öring, makrill eller sill.


För vissa grupper finns mer detaljerade rekommendationer, se livsmedelsverket.se.

Omega-3

Ref. PP-BIF-SWE-0069