Det har gjorts över 10 000 vetenskapliga studier på effekterna av omega-3. Majoriteten är positiva och visar på ett klart samband mellan intag av omega-3 och bibehållandet av god hjärt-, hjärn- och ögonhälsa.


Svenska Livsmedelsverket rekommenderar att vuxna får i sig 2,5 till 3 gram omega-3-fett per dag från antingen fisk (EPA och DHA) eller flytande matfetter (ALA).


I kroppen kan en liten del av ALA omvandlas till de långa omega-3-fettsyrorna DHA och EPA.


För vissa grupper finns mer detaljerade rekommendationer, se livsmedelsverket.se.


  • Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA bidrar till att bibehålla hjärtats normalfunktion. Positiv hälsoeffekt uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA.
  • Omega-3 fettsyran DHA bidrar till att bibehålla hjärnans normalfunktion. Positiv hälsoeffekt uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.
  • Omega-3 fettsyran DHA bidrar till att bibehålla synens normalfunktion. Positiv hälsoeffekt uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.
  • Vitamin D bidrar till ett normalt immunförsvar.

Omega-3

Ref. PP-BIF-SWE-0129