Därför bör du abonnera!

Därför bör du abonnera!


Som abonnent får du ditt kosttillskott levererat direkt hem i din brevlåda. Vi levererar i rätt tid till rätt pris – så att du slipper tänka på att köpa nytt i affären. Lätt och praktiskt! Dessutom visar det sig att de som abonnerar på kosttillskott har lättare för att komma ihåg att ta det än de som köper det i butiken.Enklare blir det inte!

Som abonnent får du ditt kosttillskott levererat direkt hem i din brevlåda. Vi levererar i rätt tid till rätt pris – så att du slipper tänka på att köpa nytt i affären. Lätt och praktiskt! Dessutom visar det sig att de som abonnerar på kosttillskott har lättare för att komma ihåg att ta det än de som köper det i butiken.


Dina kundfördelar som abonnent

  • Skräddarsydda abonnemangslösningar – rätt hem i brevlådan. Portofritt!
  • Våra medarbetare på kundservice är lätta att få tag på och har lång erfarenhet. Ring oss gratis på kundtelefon 020-47 47 48.
  • Regelbundna utskicka av information, tips och nyttiga recept.
  • Tävlingar med fina priser! Som abonnent kan du vara med och tävla om presentkort på resor.

Stränga krav - hög kvalitet

Vesterålens Naturprodukter har stor fokus på kvalitet i alla led. Inköp av våra fiskoljor sker i enlighet med Europeisk Pharmacopeia. En standard med fokus på kvalitet och renhet. Dessutom följer vi GOED (global organization for EPA and DHA), en standard som ställer ännu strängare krav än Europeisk Pharmacopeia. Våra leverantörer är godkända och kontrolleras regelbundet av Mattilsynet i Norge, och motsvarande kontrollorgan i andra land.


I tillägg till att våra råvaror och färdiga produkter analyseras, utför VNP egna analyser hos Eurofins efter att vi har mottagit produkten. Därför ska du som kund kunna känna att våra produkter alltid håller hög kvalitet.