Omega-3 av hög kvalitet

Omega-3 av hög kvalitet


När vi ska tillverka något som du ska äta så följer vi myndigheternas stränga krav.
Du kan därför vara säker på att vår omega-3 håller en hög kvalitet.


omega-3 kapslar

Kvalitetssäkring av omega-3 produkter

Vesterålens Naturprodukter har ett starkt fokus på kvalitet, som inkluderar full spårbarhet av råvaror och produktionsprocesser, samt analyser av varje produktion som säkrar att omega-3 produkterna uppfyller de gällande kvalitetskraven.


  • Produkterna genomgår noggranna kvalitetskontroller och analyser både före, under och efter färdig produktion.
  • Partier med fiskolja som inte uppfyller våra krav avvisas.
  • Det utförs stabilitetstester på produkterna under hela hållbarhetstiden.
  • Våra leverantörer är godkända av alla berörda myndigheter och kontrollorganisationer.

Alla våra omega-3 produkter testas för primära och sekundära oxidationsämen (peroksidnivå och anisidinnivå) och vi förhåller oss till de gränsvärden som finns i GOEDs (global organzation for EPA and DHA) regelverk (PV<5 och AV<20). Dessa gränsvärden är strängare än de värden som finns i Europeiske Pharmacopeias (Farmakopé) regelverk.


Stränga krav

All fiskolja som skickas till EU måste uppfylla de stränga hygienkrav som har fastställts i förordningen (EF) nr. 1020/2008 inklusive att oljan som används måste vara lämplig för konsumtion.


Inköp av fiskoljor sker enligt Europeisk Pharmacopeia, en standard för kvalitet och renhet. Vi följer också GOED (global organzation for EPA and DHA), en standard som ställer ännu hårdare krav än Europeisk Pharmacopeia.


Europeiska myndigheter, samt stora aktörer inom detaljhandeln, genomför regelbundet kvalitetskontroller och dokumenterar hur riktlinjerna följs. Offentliga organ kontrollerar regelbundet att våra leverantörer uppfyller kvalitetskraven.


Garanterar trygghet för konsumenten

Som en del av Pfizer-koncernen är Vesterålens Naturprodukter medlem i Global Organization for EPA and DHA omega-3S (GOED). GOED består av marknadens ledande tillverkare och leverantörer av omega-3 fettsyror EPA och DHA och sätter en hög etisk standard för sina medlemmar.


Vesterålens Naturprodukter garanterar att alla produkter som släpps ut på marknaden uppfyller gällande kvalitetskrav; GOED, Europeisk Pharmacopeia samt myndighetskrav. Detta kan dokumenteras genom analysintyg från tillverkaren och analyser som utförs av tredje part (Eurofins).Ref. PP-FRI-NOR-0323