Vi använder cookies samt cookies från tredje part för att komma ihåg dina inställningar, för trafikmätning och för att visa målinriktade annonser.
Genom att klicka vidare på hemsidan accepterar du denna användning av cookies.
Du kan läsa mer om vår användning av cookies och hur du tar bort dem. Läs mer

Behöver du hjälp:
020 47 47 48

Inköpskorg

Brugervilkår

Denne Hemmeside er ejet af:

Vesterålens Naturprodukter ApS
Lautrupvang 8
2750 Ballerup
Danmark
CVR. nr.: 31 78 61 26
Telefon: 70 23 01 10
E-mail: kundeservice@vnp.dk

1.1 Ansvarsforhold og information på Hemmesiden

Vi tager rimelige forholdsregler for at sikre, at Hemmesiden indeholder korrekt og opdateret information. Da informationsflowet er konstant og foranderligt, kan vi ikke garantere, at informationen på Hemmesiden er korrekt. Vi tager ikke ansvar for, at informationen er pålidelig, korrekt, gyldig, opdateret, brugbar og komplet.

Vi gør opmærksom på, at Hemmesiden også kan indeholde langsigtet information, som kan være behæftet med usikkerhed, f.eks. den usikkerhed, som beskrives i vores interne rapporter, årsrapporter m.v.

Indholdet på Hemmesiden er udelukkende til informationsbrug. Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent, professional rådgivning eller behandling af en læge. Indholdet på Hemmesiden er på ingen måder egnet til at stille diagnoser eller fastsætte behandling.

Alle brugere af Hemmesiden opfordres til at søge læge, hvis de har symptomer, der svarer til de symptomer, som måtte være besvaret på Hemmesiden.

Vi eller andre bidragsydere på Hemmesiden kan ikke gøres ansvarlige - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, som måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt eller forudsat i dokumenter på Hemmesiden eller anden information, som måtte være tilgængelig her.

Ovenstående ansvarsfralæggelse omfatter også skader på dit computersystem eller virus, som kan inficere dit computersystem. Vi garanterer ikke for, at de filer, som kan downloades fra Hemmesiden er fri for virus, såkaldte orme, trojanske heste eller andre koder, som har smittende eller destruktive virkninger.

Du forpligter dig til at erstatte, forsvare og holde os, vores repræsentanter, agenter, leverandører og andre former for forretningspartnere skadesløse, hvad angår tab, udgifter, skader og omkostninger, inklusive rimelige udgifter til juridisk repræsentation, som opstår som følge af din overtrædelse af disse vilkår eller på baggrund af din opførsel med tilknytning til din brug af Hemmesiden.

1.2 Immaterielle rettigheder og direkte kommunikation med os

Indholdet af Hemmesiden er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og varemærkeloven.

Retten til de registrerede ord, figurer, firmaer eller uregistrerede erhvervskendetegn (tilsammen "varemærkerne") som vises på Hemmesiden, tilhører os og andre parter. Alle side-hoveder, dokumenter, software, indhold, særskilt grafik, knapikoner og skrift er ophavsretligt beskyttet materiale eller varemærker og må ikke kopieres hverken helt eller delvist uden forudgående skriftligt tilladelse fra os, medmindre der er tale om brug til private ikke-kommercielle formål. Intet på Hemmesiden skal tolkes som en licens eller anden ret til varemærkerne, hvis dette ikke er bekræftet skriftligt af os. Vi vil skride ind over for alle former for misbrug af de immaterielle rettigheder, som vi har i forhold til Hemmesiden.

Retten til alle billeder på Hemmesiden tilhører enten Pfizer eller anvendes af os med tilladelse fra tredjemand. Du må ikke gøre brug af disse billeder, og brug af dem uden tilladelse kan stride mod gældende lovgivning, f.eks. med hensyn til ophavsret, varemærke eller misbrug af personoplysninger.

De kommunikationer og det materiale, som du sender til eller lægger ud på Hemmesiden via e-mail eller på anden vis, f.eks. data, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, vil blive behandlet som ikke-fortrolige og ved at sende eller lægge sådan kommunikation eller materiale ud, afstår du - i den udstrækning det er tilladt efter loven - fra ophavsretten til kommunikationen eller materialet. Vi har ret til frit at gøre brug af sådant materiale eller sådan kommunikation til et hvilket som helst formål, f.eks. fremstilling af eksempel, videregivelse, offentliggørelse eller til at lægge ud på andre websteder. Derudover har vi ret til - frit og uanset formål - at gøre brug af ideer, koncept, knowhow og teknik, som måtte være indeholdt i den kommunikation eller det materiale, du sender til eller lægger ud på Hemmesiden, f.eks. i forbindelse med udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter.

1.3 Links til andre Hemmesider

Visse links på Hemmesiden fører til websteder, som ikke serviceres eller kontrolleres af os. Vi har kun indsat disse links som en service til dig. Vi har intet ansvar for indholdet på sådanne websteder eller for tilgængeligheden af disse. At vi linker til andre websteder eller refererer til et produkt eller en tjeneste ved henvisning til varemærke, firma eller på anden måde betyder ikke, at vi anbefaler produktet eller tjenesten. Din adgang til de websteder, som vi måtte linke til, sker for egen risiko, og vi fraskriver os alt ansvar, hvad angår din adgang til sådanne websteder.

Informationshåndteringen på de websteder, som vi linker til, er ikke beskyttet af vores personoplysningspolitik. Vi foreslår, at du - når du vil benytte et sådant link - først læser det respektive websteds personoplysningspolitik, inden du frivilligt afgiver personoplysninger på det aktuelle websted.

1.4 E-mail

Vi har den opfattelse, at valgfrihed er et af de vigtigste integritetsprincipper. Selv om du har oplyst din adresse til os, vil du kun modtage e-mails fra os, hvis du specielt har tilvalgt dette.
På den side, hvor du kan registrere dig til e-mailabonnement (eller anden service) meddeler du os, at du gerne vil modtage e-mails ved at sætte kryds i et særligt felt. Hvis du ikke afkrydser, modtager du ingen e-mails. Skulle du senere beslutte dig for, at du ikke længere vil have et af dine e-mailabonnementer, benytter du linket til afmelding af abonnement, som er medsendt i hver eneste e-mail.

1.5 Lovvalg og værneting

Dansk lov med undtagelse af dens lovvalgsregler skal anvendes for din brug af Hemmesiden. Enhver tvist vedrørende denne politik og brugen af Hemmesiden, som ikke kan løses af parterne, skal anlægges ved de danske domstole.

2.0 Ændringer

Vi har ret til når som helst at foretage ændringer i dette dokument. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan du tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende/besøge Hemmesiden accepterer du disse ændringer.

2.1 Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. 

Revideret den 1. december 2019

PP-FRI-DNK-0249

Vesterålens Naturprodukter AB
Uddevallavägen 3C
452 31 Strömstad
Org.nr: 556504-1679

Telefon: 020 47 47 48
E-mail: kundservice@vnp.se


Öppet:: Måndag - Fredag 08:30 - 16:30

Copyright 2019 | Vesterålens Naturprodukter AB,  Uddevallavägen 3C, 452 31 Strömstad | Org. nr:: 556504-1679