Tävlingsvillkor VNP

Tävlingsvillkor VNP


 • Vara över 18 år
 • Alla som deltar i VNPs tävlingar i Sverige måste ha svarat på en utslagsfråga. Deltagarens prestation är avgörande för en eventuell vinst. En jury från VNPs marknadsavdelning bedömer tävlingsbidragen och utser vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Du måste ha betalat eventuella förfallna fakturor
 • I samband med publicering av vinnare kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Vesterålens Naturprodukter (VNPs) hemsida www.vnp.se inom 3 veckor efter att dragningen har skett.
 • Ansvarig för tävlingen är marknadsavdelningen på VNP.
 • Vinsten skickas till vinnaren per post. Vinnare av presentkort får skriftlig information om hur dessa ska lösas in.
 • Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala vinstskatt som uppstår till följd av vinsten.
 • Genom att du skickar in ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till VNP innebärande att VNP fritt äger överlåta, licensiera, modifiera, ändra eller på annat sätt förfoga över de rättigheter som överlåtits. VNP får använda bidraget på valfritt sätt dock i enlighet med svensk lag och god sed.
 • Anställda i VNP eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
 • VNP tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade.
 • Vid tävling på Facebook måste du ha en öppen profil så vi kan se att du deltagit.
 • För mer information om vår personuppgiftsbehandling, vänligen se vår personuppgiftspolicy www.vnp.se/personuppgiftshantering.


Ref. PP-BIF-NOR-0221