VINN

Vill du vinna

1 års förbrukning av

Fritt Flyt Omega-3?

(Värde i kr. 1.614)

Ja tack, jag vill motta nyheter, tips och erbjudanden via e-mail från Vesterålens Naturprodukter AB. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst.

Vi använder cookies samt cookies från tredje part för att komma ihåg dina inställningar, för trafikmätning och för att visa målinriktade annonser.
Genom att klicka vidare på hemsidan accepterar du denna användning av cookies.
Du kan läsa mer om vår användning av cookies och hur du tar bort dem. Läs mer

Fri frakt och retur på abonnemang och order >500 kr.
Snabb leverans
Trygg E-handel
Behöver du hjälp:
020 47 47 48

Inköpskorg

Integritets-/cookiepolicy

1. Inledning

Denna integritetspolicy (”integritetspolicy”) beskriver de uppgifter som vi samlar in om dig på webbplatsen som du länkades ifrån (”webbplatsen"), hur vi använder och delar dessa uppgifter, hur vi skyddar uppgifterna samt de valalternativ du har i förhållande till uppgifterna. Vi uppmanar dig att granska vår integritetspolicy och klicka på tillgängliga länkar eller välja ”läs mer” om du vill ha ytterligare information om ett visst ämne. 

2. Personuppgifter

”Personuppgifter” är uppgifter som identifierar dig som individ eller som avser en identifierbar individ. Vi samlar in personuppgifter på flera olika sätt på våra webbplatser, däribland genom registreringar, enkäter, i samband med dina förfrågningar samt automatiskt när du använder våra webbplatser.   

Vi samlar in information direkt från dig. Vi kan även samla in personuppgifter från andra källor, däribland IT-företag, allmänt tillgängliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, sociala medieplattformer och andra tredje parter. 

När du ombeds att lämna personuppgifter kan du neka, men om du väljer att inte lämna uppgifter som krävs för de begärda tjänsterna kommer vi kanske inte att kunna förse dig med dessa tjänster. 

3. Så använder vi personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att kunna:

 • Tillhandahålla webbplatsens funktionalitet och besvara dina förfrågningar när vi har ett avtalsmässigt förhållande eller ett berättigat intresse. 

 • Tillhandahålla skräddarsydda tjänster när vi har ditt samtycke eller ett berättigat intresse att tillhandahålla dig information som kan intressera dig.

 • Göra det möjligt för dig att delta i speciella program, aktiviteter, evenemang eller kampanjer till följd av vårt avtalsmässiga förhållande med dig eller när vi har ett berättigat intresse.

 • Sköta vår verksamhet för att efterleva våra skyldigheter enligt lag och för att tillgodose våra berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet. 

 • Leverera produkter du beställer via hemsidan VNP. 

De personuppgifter som du lämnar på hemsidan används i följande syfte: 1) För att leverera de produkter du beställt, 2) för att skicka relevant information till dig via nyhetsbrev samt 3) för att optimera användarupplevelsen på hemsidan. Läs mer om detta i vår cookiepolicy längst ned.  

Det är Vesterålens Naturprodukter AB i Sverige (VNP) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Vi samlar in och behandlar följande information:

Namn

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Upplysningar om köphistorik

När du använder vår hemsida samlar vi också med hjälp av cookies in information om ditt beteende, inklusive IP-adresser. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy nedan.  

Att uppgifterna behandlas beror på att de är nödvändiga för att vi ska kunna ingå avtal med dig i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6.1.b, samt för att vi ska kunna skicka relevanta nyhetsbrev i enlighet med bestämmelsen om intresseavvägning i artikel 6.1.f. Våra berättigade intressen handlar om marknadsföring och om att målinrikta det material vi skickar ut.  

Nedan, under punkt 5, kan du läsa mer om vilka mottagarkategorier vi ger uppgifterna vidare till. 

Vi sparar alla uppgifter om dig som kund så länge som ett kundförhållande existerar, och i maximalt tre år efter att avtalsförhållandet upphört. Vi är enligt den svenska bokföringslagens regler skyldiga att spara information under en viss period; i Sverige handlar det om fem år plus innevarande år. Se även punkt 9 nedan.

Se mer nedan under punkt 14 om hur du kontaktar oss om du vill utnyttja dina rättigheter såsom beskrivet under punkt 7. 

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av skäl som rör just din särskilda situation. Du har även en ovillkorlig rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter med avseende på direkt marknadsföring.  

4. Hur vi använder och lämnar ut personuppgifter 

Vi lämnar ut personuppgifter enligt följande riktlinjer:

 • Till GSK-företag för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. 

 • Till våra tredjepartstjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster såsom webbplatstjänster, dataanalys, informationsteknik och relaterat ombesörjande av infrastruktur, kundservice, e-postleverans, granskning och andra tjänster.

 • Till andra företag som vi samarbetar med avseende vissa produkter eller tjänster. Det kan omfatta partners med vilka vi gemensamt utvecklar och/eller marknadsför produkter. 

 • När du lägger upp uppgifter eller material på meddelandesidor, chattsidor, profilsidor, bloggar och andra tjänster. 

Vi använder och lämnar även ut dina personuppgifter enligt vad vi anser vara nödvändigt och lämpligt:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning och våra regelövervaknings- och rapporteringsförpliktelser (vilka kan inbegripa lagar utanför ditt bosättningsland) för att svara på frågor från offentliga och statliga myndigheter (vilket kan inkludera myndigheter utanför ditt bosättningsland) för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller av andra juridiska skäl.

 • För att upprätthålla respekten för våra allmänna villkor.

 • För att skydda våra rättigheter, våra personuppgifter, vår säkerhet eller egendom och/eller våra dotterbolags, dina eller andras.

Utöver detta kan vi komma att använda, lämna ut eller överföra personuppgifter till tredje part i samband med eventuell omorganisering, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller eventuellt delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller våra aktier (inbegripet i samband med konkurs eller liknande förfaranden).

5. Marknadsförings-inställningar

Om du inte längre vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss, kontakta oss enligt vad som beskrivs under avsnittet ”Kontakta oss” eller uppdatera, på de webbplatser som tillåter detta, dina preferenser i din profil eller på ditt konto. Uppge i din förfrågan ditt namn och de adresser som du inte längre vill kontaktas på. Om du väljer att inte längre ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan vi fortfarande komma att skicka viktiga administrativa meddelanden, vilket du inte kan välja bort.

6. Individuella rättigheter

På vissa webbplatser kommer du att ha möjligheten att uppdatera din profil via webbplatsen.

Om du vill granska, korrigera, uppdatera, hemlighålla, begränsa eller ta bort personuppgifter som du har tillhandahållit oss via webbplatsen, eller om du vill begära en elektronisk kopia av sådana personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag, kan du kontakta oss enligt vad som beskrivs under ”Kontakta oss”.  Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I din förfrågan berättar du vilka personuppgifter du vill ha ändrade i vår databas, eller om du vill att de ska döljas, eller så låter du oss veta vilka begränsningar du vill att vi applicerar på dem. För din säkerhet kan vi behöva verifiera din identitet innan vi genomför din förfrågan. Vi kommer att göra vårt bästa för att göra vad du ber om så snart som möjligt. 

Observera att vi kan behöva spara vissa personuppgifter för arkiveringsändamål och/eller för att slutföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du bad om en förändring eller radering.

7. Datasäkerhet

Vi strävar efter att vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Olyckligtvis kan ingen dataöverföring och inget lagringssystem garanteras vara 100 % säkert. 

8. Bevarandetid

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som behövs eller är tillåtet med hänsyn till det/de ändamål som de samlades in för och i enlighet med denna integritetspolicy. De kriterier som används för att fastställa våra bevarandeperioder omfattar: (i) under hur lång tid vi har ett pågående förhållande med dig och förser dig med webbplatsen, (ii) om det finns en rättslig skyldighet som vi är föremål för eller (iii) huruvida bevaring är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller efterlevnad av webbplatsens användarvillkor, tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar).

9. Överföringar över landsgränser

Information överförs inte till länder utanför EU/EES.

10. Tredjepartstjänster

Denna integritetspolicy tar inte upp, och vi är inte ansvariga för, eventuell tredje parts insamlings-, användnings-, delnings- eller säkerhetsrutiner eller andra rutiner, inbegripet eventuell tredje part som tillhandahåller en tjänst som webbplatsen länkar till. Inkluderande av en länk i webbplatsen innebär inte att vi ansvarar för den länkade tjänsten.

11. Minderårigas användning av webbplatsen

Webbplatsen riktar sig inte till individer under arton (18) år och vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från sådana individer. Om du är under än den ålder då du enligt ditt lands lag kan ge ditt samtycke behöver du dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för att använda webbplatsen. Rådfråga dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du använder webbplatsen.

Om du förser oss med personuppgifter om någon som är under arton (18) år, intygar du att du är behörig att göra det, och att du kan ge bevis på behörigheten på VNP:s begäran.

12. Uppdateringar

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy då och då. Alla ändringar kommer att gälla när vi lagt upp den omarbetade versionen av integritetspolicyn på webbplatsen. Denna integritetspolicy uppdaterades senast enligt det datum som anges under ”Uppdaterades senast” vilket framgår ovan. Vid väsentliga förändringar av integritetspolicyn kommer vi aktivt att informera dig. 

13. Kontakta oss

Det bolag som är ansvarigt för insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy är:

Vesterålens Naturprodukter AB

Uddevallavägen 3C, 452 31 Strömstad

Om du har frågor rörande denna integritetspolicy eller om du vill begära att få utöva några av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kundservice@vnp.se eller skriv till ovanstående adress.

14. Lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du kan lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet i ditt land eller region eller på platsen för den påstådda överträdelsen. Klicka här för kontaktuppgifter till sådana myndigheter.

15. Cookies

Cookies utgör en standardfunktion för webbplatser och möjliggör för oss att lagra små datamängder på din dator rörande ditt besök på vår webbplats. Med hjälp av cookies förstår vi bättre vilka delar av webbplatsen som är bra och vilka som behöver förbättras.

Genom att använda webbplatsen och klicka på OK på vår cookiebanner första gången du besöker webbplatsen, samtycker du till att VNP använder cookies så som beskrivet i schemat nedan.

Du hittar mer information om de cookies vi använder och hur du ändrar dina inställningar för cookies och liknande tekniker genom att klicka på verktyget för samtycke till cookies i det nedre vänstra hörnet av varje sida på vår webbplats. Du kan även när som helst blockera eller acceptera cookies från webbplatsen genom att ändra inställningar i din webbläsare. Information för att aktivera eller inaktivera cookies finns på din webbläsarleverantörs webbplats som du når via din hjälpfunktion.

Se http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html för mer information om vanligt förekommande webbläsare. Om cookies har inaktiverats bör du vara medveten om att webbplatsen kan vara förminskad, och att webbplatsens funktioner eventuellt inte fungerar ändamålsenligt

Vi kan även komma att använda tekniker liknande cookies, exempelvis: 

Pixeltaggar

Pixeltaggar (även kända som webbfyrar eller clear GIF:s) används bland annat för att spåra användares aktiviteter på webbplatsen, mäta hur våra säljkampanjer lyckas och för att sammanställa statistik om webbplatsens användning och svarsfrekvenser.

Adobe Flash

Flash Local Shared Objects (även kända som Flash-cookies) (Flash LSO:er) och andra tekniker används bland annat för att samla in och lagra information om din användning av webbplatsen. Vänligen se följande sida för dina alternativ avseende Flash LSO:er. Observera att inställningar som görs i Flash Player för att begränsa eller inskränka användningen av Flash LSO:er kan hämma vissa Flash-programs funktionalitet

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Vi använder Google Analytics för att samla in anonymiserad statistik för att förbättra webbplatsen.

Läs mer om Google Analytics och integritet. Du kan välja att inaktivera Google Analytics genom att installera en komponent för opt-out som Google tillhandahåller i webbläsaren. Se länkarna nedan för mer information:


Information om webbläsare eller enhet

Vissa uppgifter samlas automatiskt in av de flesta webbläsare via din enhet, exempelvis MAC-adress (Media Access Control), typ av dator (Windows eller Mac), skärmupplösning, namn och version på operativsystem, enhetens tillverkare och modell, språk, typ och version av webbläsare, samt namn och version på webbplatsen du besöker. Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. I den utsträckning personuppgifter samlas in med hjälp av cookies eller liknande tekniker tillämpas avsnitten rörande behandling av personuppgifter i denna integritetspolicy.

Se vilka cookies vi använder:

Nödvändiga cookies:

Nödvändiga cookies bidrar till att göra webbplatsen användbar – detta genom att aktivera grundläggande funktioner som navigationssida och tillgång till att säkra områden på webbplatsen. Hemsidan fungerar inte korrekt utan dessa cookies. 

Cookienamn
 • JSESSIONID

Tillhandahållare
 • vnp.se

Typ
 • HTTP

Utlöper
 • session

Statistikcookies:

Statistikcookies hjälper innehavare av webbplatser att förstå hur besökarna interagerar med webbplatser; detta genom att samla in och rapportera information anonymt. 

Cookienamn
Tillhandahållare
Typ
Utlöper
 • _dc_gtm_UA-#

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 dag

 • _ga

 • vnp.se

 • HTTP

 • 2 år

 • _gat

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 dag

 • _gid

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 dag

 • _hjid

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 år

 • _hjid

 • vnp.se

 • HTTP

 • varaktig

 • _collect

 • google-analytics.com

 • Pixel

 • session

Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på olika webbplatser. Målet är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilde användaren, och därmed av större värde för utgivare och tredjepartsannonsörer.  

Cookienamn
Tillhandahållare
Typ
Utlöper
 • _fbp

 • vnp.se

 • HTTP

 • 3 månader

 • _gcl_au

 • vnp.se

 • HTTP

 • 3 månader

 • _hjIncludedInSample

 • vnp.se

 • HTTP

 • session

 • 0

 • adform.net

 • HTTP

 • 1 dag

 • ads/ga-audiences

 • google.com

 • Pixel

 • session

 • C

 • adform.net

 • HTTP

 • 29 dagar

 • cid

 • adform.net

 • HTTP

 • 2 månader

 • fr

 • facebook.com

 • HTTP

 • 3 månader

 • IDE

 • doubleclick.net

 • HTTP

 • 1 år

 • test_cookie

 • doubleclick.net

 • HTTP

 • 1 dag

 • tr

 • facebook.com

 • Pixel

 • session

 • uid

 • adform.net

 • HTTP

 • 2 månader

Icke-klassificerade cookies:

Icke-klassificerade cookies är cookies som vi håller på att klassificera tillsammans med tillhandahållare av individuella cookies.

Cookienamn
Tillhandahållare
Typ
Utlöper
 • mTrackingPageViewCount

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 dag

 • mTrackingTimeOnSite

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 dag

 • recentCategories

 • vnp.se

 • HTTP

 • varaktig

 • ub-emb-id

 • adform.net

 • HTTP

 • varaktig

 • viperant

 • cdn.viskan.com

 • HTTP

 • 1 dag

 • viperant

 • adform.net

 • HTTP

 • 1 dag

DIBS cookies:

Cookies som används av DIBS placeras endast på din enhet om du har tillåtit funktionen "Spara min enhet" och avslutat ett köp. Denna cookie kallas DeviceTag. 

Cookienamn
Tillhandahållare
Typ
Utlöper
 • DeviceTag-cookie

 • DIBS

 • HTTP

 • varkaktig

Du kan läsa Dibs Easys cookiepolicy her.

Om du önskar klaga över behandlingen av dina personupplysningar kan du  lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Marknadsförings-cookies

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på olika webbplatser. Målet är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilde användaren, och därmed av större värde för utgivare och tredjepartsannonsörer.  

Coo-kie-namn
Tillhandhållare
Typ
Ut-löper
 • _fbp

 • vnp.se

 • HTTP

 • 3 må-nader

 • _gcl_au

 • vnp.se

 • HTTP

 • 3 må-na-er

 • _hjIncludedInSample

 • vnp.se

 • HTTP

 • session

 • 0

 • adform.net

 • HTTP

 • 1 dag

 • ads/ga-audiences

 • google.com

 • Pixel

 • session

 • C

 • adform.net

 • HTTP

 • 29 dagar

 • cid

 • adform.net

 • HTTP

 • 2 måna-der

 • fr

 • facebook.com

 • HTTP

 • 3 måna-der

 • IDE

 • doubleclick.net

 • HTTP

 • 1 år

 • test_cookie

 • doubleclick.net

 • HTTP

 • 1 dag

 • tr

 • facebook.com

 • Pixel

 • session

 • uid

 • adform.net

 • HTTP

 • 2 måna-der

DIBS cookies:

Cookies som används av DIBS placeras endast på din enhet om du har tillåtit funktionen "Spara min enhet" och avslutat ett köp. Denna cookie kallas DeviceTag. 

Coo-kie-namn
Tillhandahål-lare
Typ
Ut-löper
 • DeviceTag-cookie

 • DIBS

 • HTTP

 • vark-aktig

Icke-klassificerade cookies:

Icke-klassificerade cookies är cookies som vi håller på att klassificera tillsammans med tillhandahållare av individuella cookies.

Coo-kie-namn
Tillhandhållare
Typ
Ut-löper
 • mTrackingPageViewCount

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 dag

 • mTrackingTimeOnSite

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 dag

 • recentCategories

 • vnp.se

 • HTTP

 • varaktig

 • ub-emb-id

 • adform.net

 • HTTP

 • varaktig

vipe-rant

 • cdn.viskan.com

 • HTTP

 • 1 dag

vipe-rant

 • adform.net

 • HTTP

 • 1 dag

Statistikcookies:

Statistikcookies hjälper innehavare av webbplatser att förstå hur besökarna interagerar med webbplatser; detta genom att samla in och rapportera information anonymt. 

Coo-kienamn
Tillhandahål-lare
Typ
Ut-löper

_dc_gtm_UA-#

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 dag

 • _ga

 • vnp.se

 • HTTP

 • 2 år

 • _gat

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 dag

 • _gid

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 dag

 • _hjid

 • vnp.se

 • HTTP

 • 1 år

 • _hjid

 • vnp.se

 • HTTP

 • varaktig

 • _collect

 • google-analytics.com

 • Pixel

 • session

Nödvändige cookies:

Nödvändiga cookies bidrar till att göra webbplatsen användbar – detta genom att aktivera grundläggande funktioner som navigationssida och tillgång till att säkra områden på webbplatsen. Hemsidan fungerar inte korrekt utan dessa cookies. 

Cookienamn
 • JSESSIONID

Tillhandahållare
 • vnp.se

Typ
 • HTTP

Utlöper
 • session

PP-FRI-DNK-0249

Kontakta oss:

Vesterålens Naturprodukter AB
Uddevallavägen 3C
452 31 Strömstad
Org.nr: 556504-1679

Telefon: 020 47 47 48
E-mail: kundservice@vnp.se


Öppet Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

 • Copyright 2019 | Vesterålens Naturprodukter AB, Uddevallavägen 3C, 452 31 Strömstad | Org. nr.: 556504-1679